Coaching

När du vill få nya och mer attraktiva resultat!

Vill du få tillgång till din inneboende kraft?

Är du redo att utvecklas och vill mer?
Behöver du hjälp med att komma vidare?

Vad är coaching?

Coaching är ett samtal med intentionen att förnya och medvetandegöra de tankar, den tro, de övertygelser och de spärrar som hindrar dig från att nå dit vi vill.
Tillsammans utforskar vi på djupet var du är idag och vad du behöver för att komma precis dit du vill. 
Ett coachande samtal är djupt transformativt genom att det hjälper dig att se det du behöver se, känna det du behöver känna, höra det du behöver höra för att skapa nya och ihållande resultat.

Signpost New Normal Ahead Text Modern City Background 188823249

Varför ska man ta hjälp av en coach?

Ibland är det mindre lätt att se sina egna mönster och en coach hjälper dig att spegla det du säger så att du kan bli medveten om varför det inte blir som du vill. 

Det är också ett effektivt sätt att ta sig vidare när man kört fast i tankar. 

Coaching leder till nya resultat, genom att ta fram i dig din inneboende kraft och jobba på varför du gör saker så programmeras även hjärnan till att hitta lösningar för att komma dit. Coaching är ett effektivt sätt att nå dit du vill och kombineras med hypnos för att maximera resultat!

Vem kan ha nytta av en coach?

Alla människor har mönster, oavsett om du är privatperson och har problem med relationer eller om du är företagare som vill förbättra ditt ledarskap eller vill ha hjälp att utveckla dig själv så är det ett effektivt sätt att just bryta dina mönster.

Toa Heftiba 09sxeodtlpe Unsplash

Hur går en coachingsession till?

Tillsammans utforskar vi med hjälp av frågor hur den inre kartan av verkligheten ser ut, vad det är som gör att du inte är där du vill vara och sätter upp mål och strukturer för hur du ska nå dit.

Hör av dig för ett skräddarsytt upplägg!

Investera i dig själv

Boka tid för att få hjälp av en specialist