Behandlingar

Naprapati behandling

Naprapati

Vi undersöker, diagnostiserar, behandlar, rehabiliterar och förebygger smärttillstånd och nedsatt funktion i alla delar av kroppen. Vi ser på helheten och tar hänsyn till såväl kroppsliga som psykologiska och sociala faktorer som kan bidra till att smärta och andra besvär uppstår. I behandlingen används olika manuella tekniker. Manipulation och mobilisering syftar till att återskapa funktion i leder och kombinera

Läs mer om Naprapati
Vnk Massage

Massage

Massage är en behandlings teknik för att minska stress, muskelspänningar, förebygga och rehabilitera muskel o senskador.
Massage har en smärtlindrande och cirkulatorisk effekt på kroppen.
Idrottsmassage är en mer djupgående behandling av muskler och bindväv.
Idrottsmassage är ett bra komplement till träning och tävling för ökad återhämtning, träningseffekt och prestation.

Läs mer om Massage
Vnk Dry Needling

Dry Needling

Dry Needling är inte akupunktur.
Massage är en behandlings teknik för att minska stress, muskelspänningar, förebygga och rehabilitera muskel o senskador.
Massage har en smärtlindrande och cirkulatorisk effekt på kroppen.
Idrottsmassage är en mer djupgående behandling av muskler och bindväv.
Idrottsmassage är ett bra komplement till träning och tävling för ökad återhämtning, träningseffekt och prestation.

Läs mer om Dry Needling
Mk Hamilton 1hqhz9ynhxu Unsplash

Hypnos

Hypnos används för att göra förändringar i det under/omedvetna och är en mycket kraftfull behandling...

Läs mer om Hypnos
Signpost New Normal Ahead Text Modern City Background 188823249

Coaching

Coaching är till för dig som vill ha nya resultat och förstå mer om dig själv samt ha hjälp att hitta nya vägar och strukturer som gör att du effektivare och roligare når dina mål.

Läs mer om Coaching

Investera i dig själv nu