Behandlingar

Dry Needling

Varför ska man använda Dry Needling?

Dry Needling är en typ av nålbehandling som används som ett komplement i naprapat och kiropraktorbehandlingen. Målet är att minska spända muskelfibrer och avlägsna triggerpunkter i muskeln på ett mer effektivt sätt. En triggerpunkt kan orsaka smärta både lokalt och stråla till andra delar av kroppen.
Känner du dig väldigt spänd?
Har du testat vanlig massage utan någon långvarig effekt?
Vill du nå djupare i din behandling av musklerna?

Hur går en behandling med Dry Needling till?

När nålen träffar triggerpunkten sker en s.k. local twitch response, som gör att det rycker i muskeln vilket är målet. Efter behandlingen upplever många en träningsvärkskänsla som varierar i grad och vanligtvis har avtagit 1–2 dagar efter behandlingen. Det är även då man kan känna effekten av behandlingen i form av ökad rörelse och minskad smärta.

Perfekt för dig som vill en djupare och mer effektiv behandling.

Vi använder Dry Needling i våra Naprapatbehandlingar, när du bokar välj Naprapati Nybesök!

Hur går ett besök till?

När du kommer på första besöket så börjar vi med ett lyssna in dina besvär.

Efter det så gör vi en grundlig undersökning av kroppen för att komma fram till vad som skapar dina besvär och hur just du ska behandlas.

Vi på Västerås Naprapatiska Klinik använder i behandlingen olika manuella tekniker. Manipulation och mobilisering syftar till att återskapa funktion i leder och kombineras med massage, bindvävstekniker samt stretching som är riktade mot kroppens mjukdelar. Dessa manuella tekniker kombineras ibland med Ultraljud och Dry Needling utefter behov. Hos oss på Västerås Naprapatiska Klinik är en mycket viktig del i behandlingen att patienten själv blir delaktig i sin rehabilitering och i att förebygga framtida besvär.

Vi följer alltid upp behandlingen med individuella råd om träning och ergonomi.

Ett nybesök är 40 minuter.
Ett återbesök är 30-40 minuter.

Har du ont i kroppen eller saknar energi, kontakta oss redan idag. Vi ger dig en förståelse och kunskap om hur vi tillsammans kan lösa dina besvär långsiktigt.